Loding..........
  
 

 

  ศาสนาและปรัชญา -> วิถีเล่าจื๊อ วิถีแห่งยอดคน
 

 

225.00 ฿ชื่อเรื่อง วิถีเล่าจื๊อ วิถีแห่งยอดคน
ผู้แต่ง ภัทระ ฉลาดแพทย์ และธีระวุฒิ ปัญญา
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ แฮปปี้บุ๊ค
ประเภทหนังสือ Offline eBooks
หมวดหนังสือ ศาสนาและปรัชญา
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ 00004465
จำนวนหน้า 169 หน้า
รายละเอียด ไม่ว่าปัจจุบันนี้ท่านผู้อ่านทั้งหลายจะอยู่ในตำาแหน่งหน้าที่การ
งานใด หรืออยู่ในสถานภาพไหนก็แล้วแต่ ก็สามารถใช้คำาสอนของ
เล่าจื๊อตามวิถีแห่งเต๋าเป็นแนวทางในการดำาเนินชีวิตหรือการทำางาน
ก็ได้ ย่อมจะทำาให้พบพานความสำาเร็จตามที่ปรารถนาเอาไว้ในสักวันหนึ่งในอนาคต หากว่าไม่ท้อถอยหรือล้มเลิกไปเสียก่อน
2,000 กว่าปีมานี้หลักคำสอนของเล่าจื๊อได้ถูกนำไปปฏิบัติเป็น
อย่างมาก ซึ่งก็ปรารถนาว่าสิ่งที่ถ่ายทอดลงไปในหนังสือเล่มนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งที่เติมเต็มฝันและความสำเร็จให้แก่ท่านผู้อ่าน ไม่ว่าท่านจะกำลังเดินอยู่บนเส้นทางสายใดก็แล้วแต่.....

รูปแบบเอกสาร

   ราคา    225.00 บาท
   ISBN    9786162923135
   ขนาดไฟล์     2.918 mb
   การพิมพ์    ไม่ได้
   การคัดลอก    ไม่ได้
   การยืม    ไม่ได้
   เวอร์ชันซอฟแวร์ (Windows)    2ebook Reader 3.0.0.0 ขึ้นไป
   ระบบปฏิบัติการ    Windows | iOS | Android

 
   *การอ่านหนังสือจำเป็นต้องใช้โปรแกรม 2ebook Reader ดาวน์โหลดที่นี่
 


store.2ebook.com

Comment